ŚMIECIARKA SPALAJĄCA ODPADY

 

(nr prawa ochronnego: PL 66 801 Y1) 

śmieciarka spalająca odpady

 
 

smieciarka-spalajaca-odpady-3 smieciarka-spalajaca-odpady-2 smieciarka-spalajaca-odpady-1 smieciarka-spalajaca-odpady-4 smieciarka_swiadectwo

 

"Śmieciarka spalająca odpady" – jest to śmieciarka, której celem jest spalenie odpadów w drodze na wysypisko, dzięki czemu zmniejszy się masa i objętość odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach.

Obecnie śmieciarki zbierające odpady komunalne, dowożą je na wysypisko w takim stanie, w jakim zostały one załadowane do śmieciarki.

Corocznie zwiększa się ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców miast. Z roku na rok zwiększa się też koszt ich składowania i utylizacji. Coraz większym problemem jest również znalezienie miejsca na nowe wysypiska śmieci.Zasada działania


"Śmieciarka spalająca odpady" charakteryzuje się tym, że ładowane do niej śmieci ulegają procesowi spalania. W śmieciarce zastosowano obustronny, boczny załadunek. Śmieci ładowane przez górne wsypy opadają na ruszt usytuowany nad podłogą komory spalania. Pod rusztem znajdują się rurki z otworami, przez które za pomocą wentylatora dostarczane jest powietrze potrzebne w procesie spalania. W śmieciarce zastosowano spalanie gazowe. Zgromadzone w komorze odpady zapalane są przez zespół dysz gazowych umieszczonych w podsufitce, w której umieszczone są także wodne spryskiwacze mające na celu awaryjne wygaszenie paleniska w razie niekontrolowanego wzrostu temperatury lub też szybsze zakończenie procesu spalania. Gazy powstające w wyniku spalania odprowadzane są z komory przez kanał dymny zakończony filtrem do komina. W celu odprowadzenia ciepła z komory spalania, jest ona wyposażona w płaszcz wodny, w którym obieg wody jest wymuszony przez pompę wodną. Po przejściu przez płaszcz woda kierowana jest do bloku chłodnicy umieszczonego za kabiną kierowcy. Woda w chłodnicy chłodzona jest przez powietrze, które dostarczane jest przez górny oraz boczne wloty powietrza. Płaszcz wodny dodatkowo izolowany jest wełną mineralną. Po przyjeździe na wysypisko do zadania obsługującego śmieciarkę należy zakończenie procesu spalania przez włączenie spryskiwaczy, a następnie otwarcie tylnej grodzi i wypchnięcie popiołu oraz resztek odpadów z komory spalania za pomocą ruchomej płyty znajdującej się przy ścianie kanału odprowadzającego gazy. Płyta ta jest umieszczona na szynach i napędzana dwoma elektromagnesami: przednim (umieszczonymi na ścianie kanału odprowadzającego gazy) oraz tylnym (znajdującym się na tylnej ścianie komory spalania). Elektromagnes przedni ma inną biegunowość niż elektromagnes tylny. Płyta początkowo znajduje się przy elektromagnesie przednim. W chwili wypychania śmieci przedni elektromagnes odpycha płytę, a tylny ją przyciąga. Po opróżnieniu komory spalania następuje przełączenie biegunów elektromagnesów tak, aby tylny odpychał, a przedni przyciągał płytę, która w rezultacie wróci do pierwotnego położenia. Dolna część płyty jest zakończona grzebieniem, dzięki czemu zgarnia pozostałości po spaleniu odpadów zarówno nie tylko z powierzchni rusztu, ale także z przestrzeni pod rusztem. Zbiorniki z wodą i gazem znajdują się pod podwoziem samochodu, po przeciwnej stronie zbiornika z paliwem.