MOJE WYNALAZKI

Poniżej przedstawiam swój dorobek wynalazczy.

Wszystkie moje wynalazki mają udzielone prawo ochronne w Urzędzie Patentowym RP.